Virtues Te Reo
Posted: June 12th, 2013 by Robin Arnold Filed under: Virtues

Assertiveness     Puaki-tika
Integrity    Ngäkau Tapatahi
Caring     Manaaki, Tiaki-pai
Joyfulness     Harikoa, Hakoakoa
Cleanliness     Nohomä, Nohotika
Justice         Ü-ki-te-tika
Commitment     Herenga
Kindness     Ngäkau Atawhai
Compassion     Pä-te-aroha
Love         Aroha, Ngariri
Confidence     Mäia
Loyalty         Pümau, Ngäkau Pöno
Consideration     Aaro-nui
Moderation     Äta Ngäwari, Äta-tau
Cooperation     Mahi Tahi
Modesty             Whaka-möwai,  Akaaka
Courage     Hautoa
Orderliness     Whaka-tikatika
Courtesy     Whakaaro-atawhai
Patience               Manawa-roa, Manawanui
Creativity     Waihanga-tanga
Peacefulness     Rangimärie, Hümärie
Detachment     Wehenga Kë
Perseverance     Ü-tonu-tanga
Determination     Hiri-nga
Purposefulness     Whakatara-nga
Diligence     Puku-mahi
Reliability     Mahi-pono-tia
Enthusiasm     Kai-ngäkau
Respect     Whakaute, Whakaköwhä
Excellence     Tino Pai-rawa
Responsibility     Kawe-nga, Ü-tanga
Flexibility     Ngäwari-wari
Self Discipline     Whaiaaro, Whakahauhau
Forgiveness     Muruhara, We-wete
Service         Mahi-pono mö Katoa
Friendliness     Whaka-hoahoa
Tact         Maioha, Matawhäiti
Generosity    Ohaoha-nga
Thankfulness     Whaka-whetai-nga
Gentleness     Hümärika
Tolerance     Tuku-märie
Helpfulness     Äwhina, Manaaki
Trust         Whaka-ae-tika
Honesty     Pono-nga
Trustworthiness Matatika-nga
Honour     Hönore
Truthfulness     Whakaata-pono
Humility     Ngäkau Päpaku
Understanding     Möhio Pai
Idealism     Whakaaro Rangatira
Unity         Kotahi-tanga

leave a comment
want to find out more?
WANT TO FIND OUT MORE?looking for something?